Tahukah anda? Anda boleh belajar dialek Mesir dengan cara yang menarik dan berkesan melalui movie? Klik di sini.

‘Ayeza ke ‘AyezaH?

‘Ayeza ke ‘AyezaH?

Pada kebiasaannya, orang Arab tidak menyebut huruf ta’ marbuthah yang berada di akhir perkataan. Contohnya: عايْزَة – Saya mahu (P)نازْلَة – Saya akan turun (P) Walaupun perkataan ini diakhiri huruf ta’ akan tetapi dalam sebutan huruf itu...
Dua keadaan huruf ش tidak ditambah dalam penafian!

Dua keadaan huruf ش tidak ditambah dalam penafian!

Antara kaedah dalam dialek mesir, sebagai mana diketahui sebelum ini, huruf ش ditambah selepas sesuatu fi’il yang dinafikan. Contoh:أنا مَا اكَلْتِشْSaya tak makan. Tapi ada dua keadaan yang tidak ditambah huruf ش: 1- Selepas frasa sumpah (Arab: القسم)....
Apakah sebenarnya maksud كَانَ ?

Apakah sebenarnya maksud كَانَ ?

Antara fungsi كَانَ yang utama dalam bahasa Arab (tanpa mengira Fusha atau Dialek) ialah untuk menunjukkan masa lalu. Maksud masa lalu di sini ialah masa sebelum pertuturan diucapkan. Contoh: أَيْنَ أَنْتَ؟Ayat ini bermaksud “di mana kamu” sekarang. Iaitu...