Pernah dengar? Anda juga boleh pelajari dialek Mesir secara lebih efektif melalui movie dan drama. Baca lagi di sini.

‘Ayeza ke ‘AyezaH?

‘Ayeza ke ‘AyezaH?

Pada kebiasaannya, orang Arab tidak menyebut huruf ta’ marbuthah yang berada di akhir perkataan. Contohnya: عايْزَة – Saya mahu (P)نازْلَة – Saya akan turun (P)...