Pernah dengar? Anda juga boleh pelajari dialek Mesir secara lebih efektif melalui movie dan drama. Baca lagi di sini.

Ke manakah menghilangnya huruf alif?

Ke manakah menghilangnya huruf alif?

Dalam dialek Mesir, kita akan selalu jumpa fi’il mudhari’ yang didahului oleh ب. Biasanya, tambahan huruf ب ini tak akan mengganggu huruf asal fi’il mudhari’. Maksudnya, tambahan huruf ب ini tak akan menyebabkan mana-mana...