Pernah dengar? Anda juga boleh pelajari dialek Mesir secara lebih efektif melalui movie dan drama. Baca lagi di sini.

Larangan Dalam Dialek Mesir – Cara Pertama

Larangan Dalam Dialek Mesir – Cara Pertama

Nota #DialekMesir | Ayat Larangan Dalam Dialek Mesir Untuk membina ayat larangan dalam dialek Mesir, kita kena guna rangkai kata: مَا + الفعل المضارع بدون باء + شْ . Untuk buat ayat larangan, kita hanya perlu tambah ما kat awal fi’il mudhari’ dan شْ di...
Pengulangan penafian dalam dialek Mesir

Pengulangan penafian dalam dialek Mesir

Sekiranya kita hanya ingin menafikan satu perkataan sahaja, kita boleh menggunakan مِشْ. Contohnya: Saya bukan orang Syria.أَنَا مِشْ سُورِي Namun, sekiranya kita ingin menafikan dua perkataan atau lebih, kita akan gunakan perkataan لَا bukan مِشْ . Contohnya: Saya...
Kata nama bergabung dengan dhamir هَا

Kata nama bergabung dengan dhamir هَا

Antara kaedah dalam dialek Mesir ialah apabila kata nama bergabung dengan dhamir هَا, huruf akhir kata nama tersebut mesti berbaris fathah. Contohnya:الحِتَّهْ دِي اسْمَهَا إِيهْ؟Kawasan ini namanya apa? Perhatikan pada perkataan اسْمَهَا. Huruf sebelum هَا iaitu...
Ism al-Fa’il pun berfungsi sebagai kata kerja!

Ism al-Fa’il pun berfungsi sebagai kata kerja!

Penggunaan اسم الفاعل dalam dialek Mesir tidak terhad kepada skop kata nama sahaja. . Dalam banyak keadaan perkataan-perkataan yg berada dalam bentuk اسم الفاعل memainkan peranan sebagai الفعل المضارع. Contoh: أَنَا رَايِحْ الجَامْعَهْSaya sedang pergi ke universiti....
Antara persamaan bahasa Arab Fusha dan dialek Mesir

Antara persamaan bahasa Arab Fusha dan dialek Mesir

Dalam bahasa Arab Fusha, kaedah yang dinyatakan oleh para ulama Nahu adalah isim zahir tidak elok (walaupun harus dan dibolehkan) untuk di atafkan kepada dhamir mustatir marfu’ tanpa sebarang pemisah. Sebagaimana dalam Firman Allah: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ...