Tahukah anda? Anda boleh belajar dialek Mesir dengan cara yang menarik dan berkesan melalui movie? Klik di sini.

HALAMAN ULANGKAJI ASAS DIALEK MESIR

Maklumat Penting Sebelum Bermula

Webinar Sesi 1 : 3 Topik Asas Dalam Dialek Mesir

Webinar Sesi 2 : Nombor dan Bilangan

VIDEO BONUS : Ayat Penting Ketika Keadaan Bahaya dan Kecemasan 

Ini ialah modul terakhir dalam Program Sembang Kencang Dialek Mesir.

Video bonus ini sebagai penghargaan daripada kami kepada anda yang telah menamatkan Golden Webinar Asas Dialek Mesir.

PENUTUP: “Apa selelepas webinar ini?”