Pernah dengar? Anda juga boleh pelajari dialek Mesir secara lebih efektif melalui movie dan drama. Baca lagi di sini.

“Tolong tengok-tengokkan…”
Ditulis pada: 9 Feb, 2019

🔹Untuk meminta seseorang menjaga sesuatu/orang, kita boleh gunakan rangkai kata:

🎈تاخُدْ/تُِخَلِّي بَال +(ضمير متصل) + مِنْ + orang atau benda yang kita nak minta untuk ditengok-tengokkan.

🔹Penjelasan:

🌱 Perkataan ممكن bermaksud ‘boleh’ atau ‘mungkin’.

🌱Perkataan اخد bermaksud, ‘ambil’ dll. yang seumpama dengannya.

🌱 Manakala perkataan بال pula bermaksud, ‘perhatian’, ‘fikiran’ dll yg seumpama dengannya.

Jadi, secara literalnya apabila ada orang kata:

مُمْكِنْ تَاخُدْ بَالَكْ مِنْ الْقُطَّهْ دِيْ لِغَايَةْ مَاارْجَعْ؟
Mumkin taakhud baalak minel utto di, lighayet maarga’?

Maksudnya:

Boleh tak kamu tolong tengok-tengokkan/jagakan kucing ini sampai saya datang balik?

🔹Penjelasan tambahan:

🌱 Untuk mengungkapkan ‘sehingga’ atau ‘sampai’ kita boleh gunakan rangkai kata:

لِغَايِةْ/لِحَدْ مَا + الفعل المضارع

Contoh:

1- Saya akan tunggu kamu sampai kami datang.
هاسْتَنَّاكْ لِحَدِّ مَا تِيجِي.
Hastannaak lihaddi ma tigi.

🌱 Perkataan تيجي (baca: tigi) berasal daripada fusha iaitu : تَجِيْءُ.

2- Saya berjalan dari rumah sampai sekolah.

مِشِيْتْ مِنْ البَيْتْ لِغَايِةْ المَدْرَسَة.
Misyeit min elbeyt lighayet el-madrasa.

.

Ingin pelajari dialek Mesir dengan lebih mendalam? Sertai kursus-kursus online kami yang sesuai dengan anda:

1- Jika anda ingin pelajari dialek Mesir dari asas sehingga peringkat advance, sertai Kit Dialek Mesir v2.

2- Jika anda ingin fokus kepada memahami dialog-dialog di pelbagai situasi penting, sertai Sembang Kencang Dialek Mesir.

Kongsikan Artikel Ini: