Tahukah anda? Anda boleh belajar dialek Mesir dengan cara yang menarik dan berkesan melalui movie? Klik di sini.

“Saya baru datang dari…”
Ditulis pada: 9 Feb, 2019

أَنَا لِسَّهْ جَايْ مِنْ

Rangkai kata ini merupakan antara cara yang boleh digunakan untuk memberitahu bahawa kita baru pulang atau baru tiba dari mana-mana tempat dalam dialek Mesir.

Terjemahan:
أَنَا – saya
لِسَّهْ – baru sahaja
جَايْ – datang / pulang
مِنْ – dari

Sebutan:
Ana lessa gaii min ….

.

.

.

Ingin pelajari dialek Mesir dengan lebih mendalam? Sertai kursus-kursus online kami yang sesuai dengan anda:

1- Jika anda ingin pelajari dialek Mesir dari asas sehingga peringkat advance, sertai Kit Dialek Mesir v2.

2- Jika anda ingin fokus kepada memahami dialog-dialog di pelbagai situasi penting, sertai Sembang Kencang Dialek Mesir.

Kongsikan Artikel Ini: