Tahukah anda? Anda boleh belajar dialek Mesir dengan cara yang menarik dan berkesan melalui movie? Klik di sini.

Kata nama bergabung dengan dhamir هَا
Ditulis pada: 9 Feb, 2019

Antara kaedah dalam dialek Mesir ialah apabila kata nama bergabung dengan dhamir هَا, huruf akhir kata nama tersebut mesti berbaris fathah.

Contohnya:
الحِتَّهْ دِي اسْمَهَا إِيهْ؟
Kawasan ini namanya apa?

Perhatikan pada perkataan اسْمَهَا. Huruf sebelum هَا iaitu huruf mim berbaris fathah.

Kita tak boleh kata:
اسْمُهَا إِيهْ؟

Terjemahannya setiap perkataan:

الحِتَّهْ – tempat
دِي – ini
اسْمَهَا – namanya
إِيهْ – apa
.

.

.

.

Ingin pelajari dialek Mesir dengan lebih mendalam? Sertai kursus-kursus online kami yang sesuai dengan anda:

1- Jika anda ingin pelajari dialek Mesir dari asas sehingga peringkat advance, sertai Kit Dialek Mesir v2.

2- Jika anda ingin fokus kepada memahami dialog-dialog di pelbagai situasi penting, sertai Sembang Kencang Dialek Mesir.

Kongsikan Artikel Ini: