Tahukah anda? Anda boleh belajar dialek Mesir dengan cara yang menarik dan berkesan melalui movie? Klik di sini.

“Izinkan saya untuk…”
Ditulis pada: 9 Feb, 2019

Untuk membina ayat seperti ini kita boleh gunakan rangkai kata:
تِسْمَحْلِي + الفعل المضارع

Contoh:

  1. Izinkan saya keluar sekejap.
    تِسْمَحْلِي أَخْرُجْ (أَطْلَعْ) بَرَّهْ شُوَيَّةْ؟
  2. Izinkan saya untuk buka tingkap ini?
    تِسْمَحْلِي أَفْتَحْ الشِّبَّاكْ دَهْ؟
  3. Izinkan saya cucuh rokok?
    تِسْمَحْلِي أَوَلَّعْ السِّجَارَةْ؟

Nota:
Kata kerja وَلَّعْ digunakan untuk banyak maksud, antaranya untuk menghidupkan lampu, menghidupkan api dan lain-lain.

Contohnya:
وَلَّعْ النُّورْ مِنْ فَضْلَكْ
“Tolong hidupkan lampu.”

Ingin pelajari dialek Mesir dengan lebih mendalam? Sertai kursus-kursus online kami yang sesuai dengan anda:

1- Jika anda ingin pelajari dialek Mesir dari asas sehingga peringkat advance, sertai Kit Dialek Mesir v2.

2- Jika anda ingin fokus kepada memahami dialog-dialog di pelbagai situasi penting, sertai Sembang Kencang Dialek Mesir.

Kongsikan Artikel Ini: